Βίλα Αχμέτ Καπαντζή

Πληροφορίες

    Η όμορφη εξοχική έπαυλη χτίστηκε το 1898 για τον Αχμέτ Καπαντζή και είναι ένα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό δείγμα εκλεκτικισμού. Αποτελείται από κύριο κτίσμα και πύργο. Βασικά στοιχεία της η πολυπλοκότητα του όγκου, η σύνθετη στέγη με τις έντονες κλίσεις και ο ορθογώνιος πύργος. Σ’ αυτήν διέμεινε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1917, επικεφαλής προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στεγάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ).