Διοικητικό συγκρότημα στην Πλατεία Κύπριων Αγωνιστών

Πληροφορίες

    Μεταξύ των οδών Ολύμπου – Βενιζέλου – Αγ. Δημητρίου, αποκαλύφθηκε συγκρότημα κτιρίων που οι παλαιότερες φάσεις του ανάγονται στον 3ο π.Χ. αιώνα και στην εγγύτερη περιοχή του βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα το διοικητικό κέντρο της πόλης από τα ελληνιστικά χρόνια μέχρι σήμερα. Τα ερείπια των κτηρίων που σώζονται ορατά σήμερα, μαρτυρούν τη διαχρονικότητα αυτής της γειτονιάς της πόλης, που διατήρησε τον αστικό χαρακτήρα της καθ΄όλη τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.