Σχολή του Αριστοτέλη, Ισβόρια Νάουσας

Πληροφορίες

  • Συντεταγμένες:

    40.629606, 22.100066

Σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο με τρεχούμενα νερά, σπήλαια και πυκνή βλάστηση βρίσκεται η Σχολή του Αριστοτέλη. Στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Μίεζας, όπου εντάσσεται και ο αρχαιολογικός χώρος του Νυμφαίου στη θέση Ισβόρια, ο μεγάλος φιλόσοφος μύησε τον μελλοντικό βασιλιά της Μακεδονίας Αλέξανδρο μαζί με άλλους γόνους ευγενών μακεδονικών οικογενειών, στη φιλοσοφία, στην ποίηση, στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Ο Αλέξανδρος παρέμεινε στη Σχολή μέχρι το 340 π.Χ., οπότε επέστρεψε στην Πέλλα για να ασκήσει καθήκοντα αντιβασιλέα, κατά την απουσία του πατέρα του και Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου του Β΄. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Σχολής, τρία μόλις χρόνια, η συνύπαρξη στο χώρο αυτό του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλέξανδρου, αναδεικνύει τη Σχολή του Αριστοτέλη ως ένα ιστορικό τόπο με παγκόσμια ακτινοβολία.