Ναός Αγίας Αικατερίνης

Πληροφορίες

  • Coordinates:

    40.643178, 22.944275

  • Working hours:

    7:30-11:00 και 18:00-21:00

  • Address:

    Τσαμαδού και Οιδίποδα, Άνω Πόλη.

Ο ναός χρονολογείται στα τέλη του 13ου-αρχές 14ου αιώνα και υπήρξε καθολικό βυζαντινής μονής. Ανήκει στον τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με περίστωο και παρεκκλήσια στα ανατολικά και θεωρείται εξαίρετο δείγμα της παλαιολόγειας αρχιτεκτονικής. 

Tags: