Ναός Λαοδηγήτριας ή Παναγίας Λαγουδιανής

Πληροφορίες

    Ιδρύθηκε το 14ο μ.Χ. αιώνα από κάποιο Λαγουδιάτη ή Λαγουδάτη και κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπήρξε “καθολικό” γυναικείου μοναστηριού, εξαρτημένου από τη μονή Βλατάδων. Η σημερινή του μορφή, τρίκλιτη βασιλική με γυναικωνίτη, οφείλεται σε ανακαίνιση του 1802.