Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Πληροφορίες

  • Συντεταγμένες:

    40.632163, 22.950894

  • Διεύθυνση:

    Εγνατίας και Π. Π. Γερμανού.

Ανάμεσα στον ναό της Παναγίας Γοργοεπηκόου και στον ναό της Υπαπαντής, βρίσκεται η μικρή εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Κτίστηκε γύρω στο 1350, πιθανότατα ως ταφικό παρεκκλήσι βυζαντινού μοναστηριού και ανήκει στον τύπο του τετράκογχου εγγεγραμμένου σε τετράγωνη κάτοψη ναού. Οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται την περίοδο 1350-1370 και είναι προϊόν της παλαιολόγειας καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Tags: