Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας της Φιλιππήσιας

Πληροφορίες

    Στον Ζυγάκτη ποταμό, δυτικά των αρχαίων Φιλίππων, ο Απόστολος Παύλος βάπτισε την πρώτη Ελληνίδα-Ευρωπαία χριστιανή, τη Λυδία τη Φιλιππησία. Προς τιμήν της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας έχει χτιστεί ναός – βαπτιστήριο στο σημείο που έγινε η βάπτισή της.