Διαβούλευση από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες

    30/07/2020

    Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 17η Διαβούλευση που συνδιοργάνωσαν το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού Tour Lab του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης με τους υπεύθυνους φορείς των υγρότοπων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

    Στην 17η Διαβούλευση παραβρέθηκαν  από τονΦορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής η κ. Γεωργία Παπαδοπούλου- Ξεναγός και η κ. Χριστίνα Γκορεζή -Δασοπόνος. Από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, η κ. Λία Παπαδράγκα – Υπεύθυνη Επικοινωνίας του φορέα.

    Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση στο επίκεντρο της οποίας τέθηκε το θέμα της δυναμικής των υγρότοπων ως τουριστικός πόρος υψίστης σημασίας μιας περιοχής.

    Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαβούλευση θα αξιοποιηθούν από το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού «TourLab» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την ανάπτυξη του σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης που εκπονεί για λογαριασμό του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, με στόχο την επιστημονική προσέγγιση για την εδραίωση της ευρύτερης μητροπολιτικής ενότητας της πόλης ως επιτυχημένου τουριστικού προορισμού.