Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

Πληροφορίες

  22/02/2017

  Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 22/01/2017, μεταξύ του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση μεταξύ της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας και την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

  Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου και ο Αντιπρόεδρος Δ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, Ομότιμος καθηγητής, κος Γεώργιος Στάμου.

  Όπως τόνισε η κα Βούλα Πατουλίδου, στόχος και των δύο  φορέων είναι η εδραίωση συνεργασίας με κοινές δράσεις και αμοιβαία επωφελείς συνέργειες , η ανταλλαγή και εκατέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας σε ενέργειες που αφορούν στην αγορά του τουρισμού και στην τουριστική βιομηχανία εν γένει.

  Πιο συγκεκριμένα οι άξονες συνεργασίας που συμφωνήθηκαν είναι η συνδιοργάνωση σεμιναρίων στo πλαίσιo των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σεμιναρίων δια βίου μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου, η διοργάνωση διαλέξεων στελεχών με ειδική τεχνογνωσία σε θέματα της βιομηχανίας του τουρισμού, η δυνατότητα εκπόνησης Συμβουλευτικών Εργασιών (Consulting Projects) των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης μέσω του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε ειδικές εκδηλώσεις του γραφείου καριέρας του Διεθνούς Πανεπιστημίου κα.

  Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη τη γενική οικονομική συγκυρία που βιώνουν οι νέοι στη σύγχρονη πραγματικότητα αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά αρωγός στην προσπάθεια αυτών για αναζήτηση εξειδίκευσης και αναγκαίων προσόντων προκειμένου να ενταχθούν ομαλά και παραγωγικά στη «βιομηχανία» του τουρισμού.