Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει τον Δήμο Θέρμης

Πληροφορίες

  13/05/2020

  Ο Δήμος Θέρμης είναι το νέο συνδρομητικό μέλος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μετά την υπογραφή της απόφασης 67/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης,  παρουσία του Δημάρχου, κυρίου Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

  Εκπρόσωποι του Δήμου στον Οργανισμό ορίζονται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Τσιφτελίδου Άννα.

  Η τουριστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταυτότητα των επιμέρους δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

  Στο πλαίσιο αυτό βασίζεται η ένταξη των Δήμων στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
  Είναι σημαντικό για τις στρατηγικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος όλης της πόλης  να υπάρχει η συνεργασία σε ηθικό, οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο έτσι ώστε να παρουσιάζεται ομοφωνία στην προβολή της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

  Η προαγωγή της γνώσης, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η υιοθέτησή τους είναι ο κύριος στόχος αυτής της συνεργασίας.

  Μ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένας καινούριος ορίζοντας στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο φορείς που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει.