Περιφερεια Κεντρικης Μακεδονιας

Πληροφορίες

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών.

  Αποστολή και στόχοι της είναι:

  • η επανάκαμψη των τοπικών κοινωνιών δίνοντας προοπτική και διέξοδο στους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τις νέες και τους νέους
  • ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της περιφέρειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
  • η ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης, κοινωνικής μέριμνας και δημόσιας υγείας ειδικά για τους ευάλωτους πολίτες της περιφέρειας
  • η ενίσχυση της υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
  • η αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου των υποδομών

  Είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδας σε απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ ανάμεσα στις 13 αιρετές περιφέρειες της χώρας.

  Η τουριστική προώθηση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της περιοχής είναι ένας από τους τομείς που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής.

  Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προβολή του τουρισμού της περιφέρειας περιλαμβάνει ενέργειες όπως:

  • η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
  • η φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού
  • οι οργανωμένες συναντήσεις με tour operators, επαγγελματικές τουριστικές ενώσεις, φορείς κλπ.
  • η διαφημιστική προβολή με banners, posters και γενικότερα προωθητικό υλικό
  • η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού
  • η συμμετοχή στη δημιουργία του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ενός από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προβολή του τουρισμού της πόλης