Πληροφορίες

    Ευζώνων 27, 54640, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310244030-1, F: 2310244032 

    E-mail: contact.thessalonique-fslt@diplomatie.gouv.fe 

    Website: www.ambafrance-gr.org