Πληροφορίες

    Αγίου Δημητρίου 151, 54634, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310965070, F: 2310965084 

    E-mail: consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr 

    Website: selanik.bk.mfa.gov.tr/