Πληροφορίες

    Ναυάρχου Κουντουριώτου 19, 54625, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310548568, F: 2310540911 

    E-mail: koreanconsul-thessaloniki@otenet.gr 

    Website: grc.mofat.go.kr