Πληροφορίες

    Ναυάρχου Κουντουριώτου 19, 54625, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310540546, F: 2310540911 

    E-mail: kazcons@otenet.gr 

    Website: www.kazembassy.gr