Πληροφορίες

    Αριστοτέλους 5, 54626, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310465177, F: 2310477292 

    E-mail: mavroudis@irishconsulate.gr 

    Website: www.embassyofireland.gr