Πληροφορίες

    Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310228138 

    E-mail: portcons@otenet.gr 

    Website: www.atenas.embaixadaportugal.mne.pt/pt/