Πληροφορίες

    Φράγκων 3, 54626, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310555049, F: 2310555049 

    E-mail: hucothes@yahoo.gr 

    Website: www.mfa.gov.hu