Πληροφορίες

    Τσιμισκή 43, 54623, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310257598, F: 2310222571 

    E-mail: Consulate.thesaloniki@mfa.gov.al 

    Website: www.ambasadat.gov.al