ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

Πληροφορίες

    Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) συστάθηκε το 1929. Πρόκειται για τον κρατικό φορέα, ο οποίος έχει κύρια αποστολή την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, ακολουθώντας δράσεις τουριστικής προβολής στο εσωτερικό και το εξωτερικό, εποπτείας και ελέγχου της γενικότερης τουριστικής αγοράς, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

    Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα

    Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 8707000

    Website: www.visitgreece.gr