Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Υ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας)

Πληροφορίες

    Τσιμισκή 136, 1ος Όροφος (είσοδος από την αυλή)

    Νέα κτήρια ΧΑΝΘ

    Τηλ. (+30) 2310252170