Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες

  Τα Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, αποτελούνται από δύο παράλληλους τομείς ιδρυμάτων, τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.). Το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εγκαθιδρύθηκε το 1983 και ο αριθμός των σπουδαστών του φθάνει περίπου τις 25000.

  Η ακαδημαϊκή οργάνωση του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει πέντε Σχολές, και συγκεκριμένα:

  – Τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

  – Τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

  – Τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

  – Τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

  – Τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

  Οι Σχολές αυτές περιλαμβάνουν σήμερα 21 Τμήματα, τα οποία προσφέρουν υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Συνολικά, προσφέρονται σε όλα τα Τμήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο περισσότερα από 2.000 μαθήματα στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα, ενώ οι φοιτητές του προέρχονται από όλες τις περιοχές τις Ελλάδας αλλά και από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Σε ότι αφορά στα μέλη της κοινότητάς του, συνολικά απασχολούνται 430 μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και 220 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι.

  Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο 15ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στην είσοδο σχεδόν της Σίνδου. Απλώνονται σε μια έκταση 1.600 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, περί τα 900 στρέμματα, καταλαμβάνει το αγρόκτημα, με θερμοκήπιο, καλλιέργειες, στάβλους, πτηνοτροφείο, εγκαταστάσεις προσωπικού, χώρους εκπαίδευσης και γραφεία υπηρεσίας αγροκτήματος. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων φθάνει τα 35.000 τ.μ., όπου φιλοξενούνται οι πέντε Σχολές που λειτουργούν σήμερα στο Ίδρυμα, σε σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα κτήρια. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται, τέλος, η μια από τις δύο εστίες που διαθέτει το Ίδρυμα για τη στέγαση των φοιτητών του. Η δεύτερη στεγάζεται στο πρώην ξενοδοχείο «ΔΕΛΤΑ», επί της Εγνατίας οδού, αρ. 13.

  Η μετάβαση της τεχνολογίας από την θεωρία και την έρευνα στις πραγματικές εφαρμογές είναι ο απώτερος στόχος του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι:

  – Να προσφέρει υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση, τόσο προπτυχιακή όσο και μεταπτυχιακή.

  – Να παράσχει ένα τύπο ανώτατης εκπαίδευσης βασισμένο τόσο στη θεωρητική όσο και την πρακτική προσέγγιση.

  – Να διατηρεί στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους διάφορους τομείς της οικονομίας που αφορά τα αντικείμενα των σπουδών που προσφέρει.

  – Να συνεργάζονται με άλλα ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα και σχετικά σώματα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς όφελος της εκπλήρωσης των στόχων του.

  – Να στοχεύουν στην ικανοποίηση της συνεχούς εξάσκησης των αποφοίτων του και της συνεχούς εκπαίδευσης των Ελλήνων.

  – Να διοργανώνουν ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου.