Διεθνες Πανεπιστημιο της Ελλαδος (IHU)

Πληροφορίες

    Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο ελληνικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας. Παρέχει 19 μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των πληροφοριακών συστημάτων, του σχεδιασμού προϊόντων, της ιστορίας της αρχαιολογίας και της νομικής. Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι που απονέμει είναι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε μια έκταση 16.000 τμ. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος φοιτούν φοιτητές από 34 χώρες ενώ το διδακτικό του προσωπικό προέρχεται από 14 χώρες.