Αρμενικός Σταυρός

Πληροφορίες

    Ο παραδοσιακός αρμενικός Σταυρός τύπου ‘hatskar’ είναι δωρεά της αρμενικής κυβέρνησης προς τη Θεσσαλονίκη ως αναγνώριση της βοήθειας της πόλης προς τον αρμενικό λαό.