Στήλη Κυρίλλου και Μεθοδίου

Πληροφορίες

    Η στήλη με τίτλο ‘Βιβλίο – Ναός’ σχηματίζει μια πύλη. Έχει σχήμα ανοιχτού βιβλίου, στις σελίδες του οποίου απεικονίζονται οι μορφές των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η πύλη στη βάση συμβολίζει την πόρτα της γνώσης που άνοιξαν οι δυο αδελφοί με το ιεραποστολικό τους έργο.