ΓΛΥΠΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

Πληροφορίες

    Χαρακτηριστικό του οι γεωμετρικές μορφές και το έντονο του χρώμα.