Αφηρημένο γλυπτό

Πληροφορίες

  • Coordinates:

    40.630607, 22.953697

  • Address:

    Βορεινή Πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

  • Artist name:

    Γιώργος Ζογγολόπουλος

Οι μεγάλοι, διαδοχικοί όγκοι δημιουργούν μια πολύπλευρη σύνθεση, που με εξπρεσιονιστική χάρη ανηφορίζει προς τον ουρανό.