Πριόνι

Πληροφορίες

    Το γιγάντιο ατσάλινο πριόνι αναδύεται σχίζοντας την επιφάνεια της γης. Συμβολίζει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ ανθρώπων, απόψεων, πολιτισμών που κόβουν τις γέφυρες για επικοινωνία.