Γλυπτό με τίτλο ‘Το Βήμα του Μακεδόνα’

Πληροφορίες

    Στο πάνω μέρος του γλυπτού υπάρχει σύνθεση με ψηφίδες και βότσαλα ενώ στη βάση αποδίδεται το ‘Βήμα του Μακεδόνα’, ο οποίος φαίνεται να δρασκελίζει μεταλλική πινακίδα στην αριστερή πλευρά της βάσης.