Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο

Πληροφορίες

    Στα πλαίσια της πολύπλευρης προσφοράς των Ελλήνων Φαρμακοποιών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανέλαβε να αναδείξει την πολύ σημαντική φαρμακευτική ιστορία της χώρας και τη διαχρονική της αξία με τη δημιουργία του πρώτου Φαρμακευτικού Μουσείου στην Ελλάδα. Μέσα από τα εκθέματα τονίζεται ο πολύπλευρος και σημαντικός κοινωνικός ρόλος που επιτελεί ο Έλληνας Φαρμακοποιός, η εξέλιξη της Φαρμακευτικής Επιστήμης και η συνεισφορά του σ’ αυτήν. Σκοπός του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, καταγραφή, τεκμηρίωση, μελέτη-παρουσίαση και προβολή του φαρμακευτικού υλικού (όργανα, σκεύη, έπιπλα, μηχανήματα, βιβλία, συγγράμματα, συνταγές, φυτολόγια, δρόγες, φαρμακοτεχνικές μορφές κ.ά.) που αναφέρονται στην ιστορία της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα.