Μουσείο Ύδρευσης

Πληροφορίες

    Σε ένα ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή των Σφαγείων, το παλιό Κεντρικό Αντλιοστάσιο του άλλοτε Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (σήμερα ΕΥΑΘ Α.Ε.), στεγάζεται το Μουσείο Ύδρευσης. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Στα αποκατεστημένα κτίρια του οργανώνονται ξεναγήσεις μαθητών σχολείων και μεμονωμένων επισκεπτών, οι οποίοι μπορούν να δουν από κοντά τη ζωντανή ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης: μηχανήματα κίνησης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παλιούς ηλεκτρικούς πίνακες διανομής ρεύματος, αντλητικά συγκροτήματα που τροφοδοτούσαν με νερό ολόκληρη την πόλη έως το 1978. Στον κεντρικό χώρο εκτίθεται και μοντέλο σε λειτουργία: η παλιά ατμομηχανή με την αντλία, από την αρχική ακόμη φάση του αντλιοστασίου. Επίσης, έχει γίνει πλήρης αναπαράσταση του κτιστού λεβητοστασίου που λειτουργούσε στα τέλη του 19ου αι., ενώ εκτίθενται και παλιά εξαρτήματα, όργανα μέτρησης του δικτύου υδροδότησης, υδρόμετρα, ακόμη και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τα συνεργεία επισκευών.

    Στο μουσείο διοργανώνονται και περιοδικές εκθέσεις σε συνεργασία με
    φορείς της Θεσσαλονίκης.