Παλιά Οικοκυρική Σχολή

Πληροφορίες

    Κτίριο συνδεδεμένο με την εκπαίδευση, αγοράστηκε από την Ελληνική κοινότητα και λειτούργησε το 1893 ως ελληνικό σχολείο. Κατά καιρούς έχουν στεγαστεί πολλά σχολεία Αρρένων και Θηλέων, όπως και η Οικοκυρική Σχολή Θεσσαλονίκης, από όπου προέρχεται και το όνομα με το οποίο είναι γνωστό το κτίριο. Σήμερα στεγάζει το 13ο Γυμνάσιο.