Ξενοδοχείο Βιέννη

Πληροφορίες

    Το πρώην Ξενοδοχείο Βιέννη βρίσκεται σε μια περιοχή όπου από το 1880 και μετά κτίστηκαν πολλά ξενοδοχεία. Έργο της εποχής του μεσοπολέμου σε σχέδια του αρχιτέκτονα Γεωργίου Καμπανέλλου, το Ξενοδοχείο Βιέννη χαρακτηρίζεται από εκλεκτικιστικές τάσεις με νεοκλασικά στοιχεία οργάνωσης. Σήμερα στεγάζει ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης.