Πρώην Ορφανοτροφείο Μέλισσα

Πληροφορίες

    Το 1897 χτίζεται για τον Οσμάν Αλή Μπέη η όμορφη διώροφη κατοικία, χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού. Το 1914 μετατρέπεται σε Βουλγαρικό Προξενείο, αργότερα στεγάζει το Γαλλικό Στρατηγείο της Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, το Ορφανοτροφείο Μέλισσα ενώ σήμερα φιλοξενεί το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ.