Βίλα Μιχαηλίδη

Πληροφορίες

    Η κατοικία του 1890 αφού άλλαξε αρκετούς ιδιοκτήτες αγοράστηκε το 1926 από την οικογένεια Μιχαηλίδη. Αποτελεί δείγμα εκλεκτικισμού με μπαρόκ στοιχεία και στην αρχική του έκταση, το οικόπεδο της κατοικίας έφτανε μέχρι τη θάλασσα.