Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης

Πληροφορίες

    Κτίστηκε μεταξύ του 1897-1905 για να αποτελέσει κατοικία υψηλόβαθμου Τούρκου στρατιωτικού. Σήμερα ανήκει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στεγάζει τη Δημοτική και Παιδική Βιβλιοθήκη της Άνω Πόλης.