Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πληροφορίες

    Κατασκευάστηκε μεταξύ του 1900-1903 και το όνομά του αρχικά ήταν Νοσοκομείο Απόρων Ξένων (GUREBA HASTAHANESI) ή HAMIDIYE αργότερα BALEDIYE. Το οικόπεδο περιλάμβανε το κτίριο του λυσσιατρείου (σήμερα παιδικός σταθμός Άνω Πόλης) και τους Κήπους του Πασά. Σήμερα λειτουργεί ως ‘Νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος’.