Δήμος Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας και στα όρια του βρίσκεται το ιστορικό κέντρο της πόλης και τα πιο σημαντικά αξιοθέατα και μνημεία της.

    Μια από τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι η τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Γι αυτό το λόγο διοργανώνει προωθητικές ενέργειες και δράσεις όπως η ‘Διπλωματία πόλεων‘ και συμμετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις για τη σύναψη συμφωνιών και συμμαχιών.

    Σε συνεργασία με άλλους φορείς οργανώνει, διεξάγει ή πλαισιώνει πλήθος πολιτιστικές δραστηριότητες ανάμεσα τους μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις για το βιβλίο, τον κινηματογράφο, διαλέξεις – σεμινάρια, εικαστικά δρώμενα και εκθέσεις, εκδηλώσεις για τα παιδιά, που πέρα από την πολιτιστική τους αξία για τους πολίτες, λειτουργούν και ως μέσο προσέλκυσης τουριστών.

    Κοινωνική πολιτική ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων, υπηρεσίες άθλησης, εφαρμογές ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων, περιλαμβάνονται ακόμη στην πλούσια δραστηριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.