Πληροφορίες

    Κωνσταντίνου Καραμανλή 47, 54631, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310914050, F: 2310914050 

    E-mail: salonicco.onarario@esteri.it 

    Website: www.italia.gr