Πληροφορίες

    Λεωφόρος Νίκης 37, 54622, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310260697, F: 2310274984 

    E-mail: consulatethes@cyta.gr 

    Website: www.mfa.gov.cy/embassyathens