Πληροφορίες

    Δημοσθένους 5, 54624, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310257201, F: 2310257202 

    E-mail: saloniki@dks.ru 

    Website: www.saloniki.mid.ru