Πληροφορίες

    Τσιμισκή 43, 54630, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310277347-8, F: 2310278598 

    E-mail: solun@mfa.gov.mk 

    Website: selanik.bk.mfa.gov.tr/