Πληροφορίες

    Δωδεκανήσου 8, 54626, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310538157, F: 2310538157 

    E-mail: con_belg@otenet.gr 

    Website: diplomatie.belgium.be/en