Πληροφορίες

    Κομνηνών 26 (6ος όροφος), 54624, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310284065, F: 2310282839 

    E-mail: thessaloniki@consulatesofsweden.gr 

    Website: www.swedenbroad.com