Πληροφορίες

    Ναυάρχου Κουντουριώτου 19, 54625, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310256350, F: 2310256351 

    E-mail: patmezas_kanada@thessalaw.gr 

    Website: www.greece.gr.ca