Πληροφορίες

    Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 55131, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310429009, F: 2310424620 

    E-mail: saloniki.con@mfa.gov.ge 

    Website: www.thessaloniki.com.mfa.gov.ge