Πληροφορίες

    Φράγκων 3, 54626, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310553355, F: 2310545235 

    E-mail: australian.con.thess@gmail.com 

    Website: www.greece.embassy.gov.au