Πληροφορίες

    Κουντουριώτου 2, 54638, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310500045, F: 2310527260 

    E-mail: gc_grs@mfa.gov.ua 

    Website: www.thessalonici.mfa.gov.ua