Πληροφορίες

    Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, 54641, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310251120, F: 2310240393 

    E-mail: info@thessaloniki.diplo.de 

    Website: www.thessaloniki.diplo.de