Πληροφορίες

    Τσιμισκή 78, 54622, Θεσσαλονίκη 

    Τ: 2310288205, F: 2310234153 

    E-mail: prx1@otenet.gr 

    Website: www.ateny.msz.gov.pl